วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักช่างได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดซ่อมบำรุงทาง ชุดที่ 1
ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน ลงหินคลุก สาย อบจ.นม.01205
บ.หนองพลวงใหญ่ – บ.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ขอบคุณรูปภาพ : ประมวล