ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลนครอุดรธานี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่เเหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ให้เกียรติต้อนรับเเละบรรยายด้านโครงสร้างส่วนราชการเเละกรอบอัตรากําลังด้านการศึกษา ตามแผนการพัฒนาการศึกษาและการบริหารการจัดการสู่ความเป็นเลิศ ให้เเก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพเเละเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีนายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., ข้าราชการ เเละบุคลากร อบจ.นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ