3 ก พ.66
สำนักช่างได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดที่ 2 ออกปฏิบัติงานที่ ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนน
1.ซอยไร่เจ๊กโกหมู่ที่ 1 ระยะทาง 1000 ม.
2.ซอยไร่ตาเอี่ยมหมู่ที่ 9 ระยะทาง 2000 ม.
ขอบคุณรูปภาพ : ภานุวัฒน์