หารือระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
วันที่ 7 มกราคม 2566 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง. อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมหารือในการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โดยมีนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงานรพ.สต., สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, สสจ.และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม