7 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดซ่อมบำรุงทาง ชุดที่ 1
ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน ลงหินคลุก สาย อบจ.นม.22302 บ้านซับตะคร้อ – บ้านหัวทำนบ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
ขอบคุณรูปภาพ : ประมวล