13 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักช่างได้ส่งเครื่องจักหรและเจ้าหน้าที่ รถแม็คโฮและรถ 6 ล้อดั้มเทท้ายปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ขอบคุณรูปภาพ : มนตรี