16 กุมพาพันธ์ 2566
สำนักช่างได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต. จระเข้หิน อ. ครบุรี ราดน้ำเกรดบดอัดถนลูกรังภายในบ้านสระหลวง ม. 13 รวมระยะทาง 4300 เมตร
ขอบคุณรุปภาพ : ประสงค์