20 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ รถแม็คโฮและรถ 6 ล้อดั้มเทท้าย 2 คันปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ขอบคุณรูปภาพ : มนตรี