22 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักช่างได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดลาดยางชุดที่2ออกปฏิบัติงานทำยางสาย บ้านตากิ่ม คอนทะแยง
ขอบคุณรูปภาพ : อุเทน