22 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักช่างได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่3ออกปฏิบัติงานทำยาง นม.ถ.1-02305 บ.หนองสะแก-บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี
ขอบคุณรูปภาพ : บุญเลิศ