22 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ อบต.กุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนดินซอยเนินดิน บ้านกุดพิมาน หมู่ 7
ระยะทาง 200 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุกสายนานายสิงหลไปนานางสัมฤทธิ์ บ้านสำนักพิมาน หมู่ 12
ระยะทาง 1,300 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนหินคลุกสายหนองสะแกไปถนนลาดยางตำบลหนองกราด บ้านสำนักพิมาน หมู่ 12
ระยะทาง 3,200 เมตร
ขอบคุณรูปภาพ : บุญฤทธิ์