นักเรียนบัวใหญ่เข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทานระดับม.ต้น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ โรงเรียนบัวใหญ่ #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน เด็กชาย เปรม ฮมภิรมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม ผอ.รร.บัวใหญ่, นายญาณวุฒิ ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม