23 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ อบต.กุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุกวะใหญ่ไปโนนตำลึง บ้านสำนักพิมาน หมู่ 12
ระยะทาง 4,200 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายโนนหมาน้อย บ้านสำนักพิมาน หมู่ 12
ระยะทาง 400 เมตร
ขอบคุณรูปภาพ : บุญฤทธิ์