วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ อบต.กุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุกสายแยกบ้านสำนักพิมานไปโนนตำลึง บ้านสำนักพิมาน หมู่ 12
ระยะทาง 1,000 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุกสายจากวัดกุดพิมาน ไปโนนหมาน้อย บ้านกุดพิมาน หมู่ 7
ระยะทาง 1,500 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนหินคลุกสายวัดบ้านไร่-อบต.กุดพิมาน บ้านกุดพิมาน หมู่ 7
ระยะทาง 1,200 เมตร
ขอลบคุณรูปภาพ : บุญฤทธิ์