27 ก.พ 2566
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต. จระเข้หิน อ. ครบุรี ราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรังภายในหมู่บ้านจระเข้หิน ม. 8 รวมระยะทาง 3300 เมตร
ขอบคุณรุปภาพ : ประสงค์