8 มีนาคม 2566
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ อบต.กุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังจากถนนด่านขุนทด-คำปิง(ร้านรับซื้อของเก่า)ไปโนนหนองคู บ้านโนนเจริญ หมู่ 15
ระยะทาง 1,200 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุกสายโนนเจริญ-หนองพลวง(ช่วงที่ 1) บ้านโนนเจริญ หมู่ 15
ระยะทาง 800 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายบุขี้เหล็ก หมู่ 5ไป บ้านโนนเจริญ หมู่ 15
ระยะทาง 1,800 เมตร
ขอบคุณรูปภาพ : บุญฤทธิ์