9 มีนาคม 2566
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ อบต.กุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายโนนเจริญ-หนองพลวง บ้านโนนเจริญ หมู่ 15
ระยะทาง 3,700 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรังสายทางร่วมบ้านโนนเจริญ-บ้านไร่ บ้านโนนเจริญ หมู่ 15
ระยะทาง 800 เมตร
ขอบคุณรูปภาพ : บุญฤทธิ์