9 มีนาคม 2566
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนดินลูกรังบ้านหนองกรุงน้อย หมู่ 10 ระยะทาง 3800 เมตร
ขอบคุณรูปภาพ : มนต