“สร้างสุขภาพทางเพศ” ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ โรงแรมโกลเด้นท์แลนด์ รีสอร์ท #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคเอดส์ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน เกี่ยวกับโรคติดต่อ พร้อมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, นายวิกร วัฒนะดิฐ หน.กลุ่มงาน รพ.สต., ประธานโซน รพ.สต. ทั้ง 6 โซน และบุคลากรครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 200 คน เข้าร่วมการอบรม
🙏ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากกลุ่มงานควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณจังหวัดนครราชสีมา ที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้