ต้อนรับชาวคณะ “อบจ.นครนายก”
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ โรงแรมดาราบุรี บูติกโฮเต็ล โคราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่เเหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.นครนายก ในโอกาสที่จ่าอากาศเอกสมชาย อิศรานุกูล รองปลัด อบจ.นครนายก พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร และการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากร อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ