“สภากาแฟ โคราช”
เช้าวันนี้ (16 มี.ค.66) เวลา 07.00 น. ที่ อาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่เเหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมเสวนา (สภากาแฟ) จัดโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนงานราชการ และบูรณาการร่วมกัน พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ในจังหวัด อันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผวจ.นม. และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมพูดคุยหารือกันด้วยบรรยากาศแบบอบอุ่นและเป็นกันเอง