“อบจ.จันทบุรี” ยกทัพบุคลากร
ดูงานภารกิจการถ่ายโอน “รพ.สต. อบจ.โคราช”
วันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.จันทบุรี นำโดย นางสาวสุกัญญา อินทาภรณ์ เลขานุการ อบจ.จันทบุรี พร้อมคณะ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป็นการเตรียมความพร้อม ชักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน ภารกิจการถ่ายโอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งมี อบจ.นครราชสีมาเป็นต้นแบบของการดำเนินงาน โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นางสาวรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5, นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.,นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ