วันที่ 14 มีนาคม 2566
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ อบต.กุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุกสายหลังวัดโนนสะอาด-ถนนด่านขุดทดคำปิง บ้านโนนสะอาดหมู่ 11
ระยะทาง 600 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรังสายถนนหักใหญ่-คลองสามบาท บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ 1
ระยะทาง 1,800 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรังสายนานางนุ่ม-นานายอุดม บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ 1
ระยะทาง 600 เมตร
สายที่ 4 ซ่อมถนนลูกรังสายนาผู้ใหญ่เอ๋ เชื่อมตำบลหนองบัวตะเกียด บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ 1
ระยะทาง 1,500 เมตร
ขอบคุณรูปภาพ : บุญฤทธิ์