พบปะให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุข
วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ.โนนสูง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานงานวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำอำเภอโนนสูง เพื่อพบปะให้กำลังใจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ พร้อมเป็นกำลังสำคัญให้กับหน่วยงานต่างๆ ด้วยดีตลอดมา
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., พ.ต.อ.สัญชัย พิสัยพันธ์ ผกก.สภ.โนนสูง, นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.สต. พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการ รพ.สต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานและพี่น้อง อสม.