ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าพระ
วันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ ห้องประชุมสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นครราชสีมา ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จากเทศบาลตำบลท่าพระ จ.ขอนแก่น ในโอกาสที่ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 75 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรสำนักปลัด อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ