” โคราช ” ทำบุญและบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารี
วันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่ วัดศาลาลอย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ปธ.สภา อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. ร่วมพิธีทำบุญและบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 เพื่ออุทิศกุศลให้ท้าวสุรนารี เนื่องในวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี วีรสตรีโคราช
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมด้วยรองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา, พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 และแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมเหล่าสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมารำบวงสรวงถวายคุณย่า