ฤกษ์งามยามดี รพ.สต.กุดพิมาน เปิดอาคารหลังใหม่
วันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ รพ.สต.กุดพิมาน #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอาคารสุทธสีโล (แพทย์แผนไทยและทันตกรรม) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพิมาน เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชน ต.กุดพิมาน โดยมีนายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันท์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2, นพ.ชวิศ เมธาบุตร ผอ.รพ.ด่านขุนทด นพ.สสจ.นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ. และพี่น้อง อสม. ร่วมพิธี