ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาฯ ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566
วันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม