กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 2 เมษายน 2566 ที่ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา นำข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมนำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรม