1. กิจกรรมการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน

– การรับสมัครประชาชนผู้มีความสนใจเข้าร่วมจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน (พื้นที่ล็อคกลางถนน) ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ระหว่างวันเสาร์ที่ 11 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

– การจับสลากผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน (พื้นที่ล็อคกลางถนน) ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชนสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

– การประชุมเตรียมความพร้อมผู้ที่มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน (พื้นที่ล็อคกลางถนน) ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชนสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

– การประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน (พื้นที่ 3 x 3 เมตร) ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมจอมสุรางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

– การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ บริเวณถนนราชดำเนิน (หน้าวัดสุทธจินดา วรวิหาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2. กิจกรรมการนวดไทย ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ บริเวณข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เข้าชม …