วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
สำนักช่าง ได้ส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เพื่อปรับเกรดบดอัดถนนดินลูกรัง ดังนี้
เส้นที่ 1 บ้านหนองโจด หมู่ 9 ระยะทาง 700 เมตร
เส้นที่ 2 ตลุกพลวง หมู่ 5 ระยะทาง 1900 เมตร
เส้นที่ 3 หลังอบต.โคกกระเบื้อง ระยะทาง 2000 เมตร
ขอบคุณรูปภาพ : มนตรี