วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
สำนักช่าง ได้ส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของอบต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง เพื่อทำการราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรังจากบ้านสายทองถึงบ้านโนนไม้แดง รวมระยะทาง 3200 เมตร และเกรดบดอัดถนนหินคลุกจากบ้านสายทองถึงบ้านหนองนกเขา รวมระยะทาง 1800 เมตร และปรับเกรดบดอัดสนามฟุตบอลถายในบ้านสรศักดิ์ด้วยครับ
ขอบคุณรูปภาพ : ประสงค์