“สุดยอดผลงานครู” งาน“KORAT PAO Education & Innovation Fair 2023”
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องโคราชฮอลล์ 1 – 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีปิดงาน “KORAT PAO Education & Innovation Fair 2023” เวทีนำเสนอสื่อวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเวทีเปิดโอกาสให้ครู และ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ.นครราชสีมา
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา,นายอาคม หาญสงคราม ที่ปรึกษานายก, นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ, นายวินุลาศ เจริญชัย ผอ.รร.สูงเนิน รก.ผอ. สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงาน