“กิจกรรมต้นกล้ายุติธรรม”
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “ต้นกล้ายุติธรรม รุ่นที่1” ประจำปี 2566 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฏหมายต่างๆ
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.,นางสาวเอมอร ศรีวรชิน ผอ.รร.สองครพิทยาคม คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธี ที่ โรงเรียนสองครพิทยาคม อ.สูงเนิน