วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566
สำนักช่าง ได้ส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอย ถนนสายทาง นม.ถ.1-01223 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ขอบคุณรูปภาพ : บุญเลิศ