วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
สำนักช่าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการมูลฝอย ลงพื้นที่ให้คำแนะนำติดตามการจัดการขยะตามหลัก 3Rs และ รร.คาร์บอนต่ำ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ รร.พระทองคำ และ รร.ปรางค์ทองวิทยา
ขอบคุณรูปภาพ : nasawan