วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566
สำนักช่าง ได้ส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของอบต.หนองขาม อ.จักราช เพื่อทำการราดน้ำและเกรดบดอัดถนนดิน ภายในบ้านหนองปื้ด ม.6 รวมระยะทาง 4000 เมตร
ขอบคุณรูปภาพ : ประสงค์