วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566
สำนักช่าง ได้จัดส่งฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้นำเครื่องจักรกล จำนวน 2 ชุด ออกปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังนี้
1. บ้านโนนนางงาม ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
2. บ้านหนองขนาด ต.สุขไพบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ขอบคุณรูปภาพ : Nattaphon