ชาวโคราช “เดิน – วิ่ง Fun Run 5.55 Km” เฉลิมพระเกียรติฯ
ชาวโคราชร่วม เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 “มินิมาราธอน Fun Run 5.55 Km” รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 ณ จุดสตาร์ท บริเวณหอนาฬิกา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา และ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ. นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ อบจ.นครราชสีมา ร่วม “เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดนครราชสีมา” โดยมี นายสยาม สิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทเพื่อวิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนด
“เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม บริษัท ห้างร้าน โดยในส่วนของ อบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้สั่งการให้ส่วนราชการในสังกัด สนับสนุนกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดเตรียมสถานที่, จัดหาเจ้าหน้าที่ประจำจุดแจกน้ำ, พิธีการ, การจัดการด้านเทคนิคและการแข่งขัน, ด้านอาหาร – เครื่องดื่ม, การประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพตลอดกิจกรรม รวมถึงนำเจ้าหน้าที่ร่วมเดิน – วิ่ง ในครั้งนี้ด้วย สำหรับกิจกรรมฯ ดังกล่าว เปิดให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่าสมัคร 700บาท รับเสื้อ และเหรียญรางวัล ซึ่งรายได้จากค่าสมัครส่วนหนึ่ง (500 บ.) รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำเข้ามูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อไป