ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาฯ ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในจังหวัด และรับมอบนโยบายการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม
ในโอกาสนี้ อบจ.นครราชสีมาขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับประเทศ