เตรียมพร้อม “Fun Run” เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการออกกำลังกาย เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ “Fun Run” จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคง อำเภอพิมาย และอำเภอด่านขุนทด
โดยมี นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2, นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1, นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม