ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.ปากช่อง2
เน้นย้ำโอกาสทางการศึกษา
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ หอประชุม โรงเรียนปากช่อง 2 อ.ปากช่อง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปากช่อง 2 ประจำปี2566 เพื่อชี้แจงแนวทางและนโยบายด้านการศึกษาของนักเรียนในสังกัด อบจ. พร้อมได้มอบประกาศนียบัตรกับครูที่เข้าร่วมแข่งขันผลงานทางวิชาการในงาน “KORAT PAO Education & Innovation Fair 2023” ที่ผ่านมาอีกด้วย
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.เขต 2, นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.เขต 3, นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.เขต 4, นายมเหสักข์ เสนไสย ผอ.รร.เขาใหญ่พิทยาคม, นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์ ผอ.รร.ปากช่อง2, นางสาวอรรถศรี มูลเงิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนปากช่อง 2 พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางพัฒนาการศึกษา