“นายก อบจ.โคราช” ร่วมรับฟังความคืบหน้า
การแก้ไขแนวเขตอุทยานฯ ทับซ้อนเอกสารสิทธิ พื้นที่โคราช
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ ศาลาเอนกประสงค์ ทต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพบปะพูดคุยตัวแทนพี่น้องประชาชน จาก อ.เสิงสาง อ.ครบุรี อ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในภารกิจการเสวนาบูรณาการ ตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก้ไขแนวเขตทับซ้อน ใช้ปี 43 โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา, ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผช.ผอ.สนง.คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ, นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ผอ.สน.จัดการปฏิรูปที่ดิน สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และ นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ำเขียว ในฐานะตัวแทนประชาชนร่วมเสวนาและติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาร้องเรียนกรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน ประกาศแนวเขตทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้าน 4 อำเภอ ใน จ.นครราชสีมา
โดยปัญหานี้ยืดเยื้อมานานกว่า 30 ปี ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับแนวทางการใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขต พ.ศ. 2543 ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านทั้ง 4 อำเภอ จำนวน กว่า 2 แสนไร่ โดยมี คณะกรรมการกลุ่มทับลาน 43 ในพื้นที่ อ.เสิงสาง ครบุรี ปักธงชัย วังน้ำเขียว, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 4 อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมถึง ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 500 คน ร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามการแก้ไขแนวเขตอุทยานฯ ทับซ้อนเอกสารสิทธิ จ.นครราชสีมา