สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจลดอุบัติเหตุ
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ต.ไชยมงคล อ.เมือง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ระยะที่ 2” สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆเบื้องต้น ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน
โดยมี นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ พร้อมด้วย นางสาวกิรษา คลองโป่งเกตุวรา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรม