“นักเล่าเรื่องท้องถิ่น”
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรม นักเล่าเรื่องท้องถิ่น จำนวนกว่า 80 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และยกระดับความสามารถด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนความสามารถในการสร้างจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนาอาชีพของ นักเล่าเรื่องท้องถิ่นกับกลุ่มอาชีพเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.นม พร้อมด้วยนายอำนวย ปองนาน อดีตนายอำเภอพิมาย ,หัวหน้าส่วนราชการ, เครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด, ผู้ประกอบการชุมชน คณะครูนักเรียนในสังกัด อบจ. ร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณวิทยากรนางเพชรดา ศรชัยไพศาล นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้