อบจ.โคราช ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสถาปนา
คกก.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นม. ปีบริหาร 66 – 67
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ ห้องโคราชฮอลล์ เซ็นทรัลโคราช พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา ปีบริหาร 2566 – 2567 ซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาฯ ที่จะร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ที่สำคัญ จ.นครราชสีมา มีทรัพยากรธรรมชาติ มีศิลปะ และวัฒนธรรม ที่มีมาแต่โบราณ สามารถพัฒนาเป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้
โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมบอร์ดบริหาร, นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา พร้อมรองประธานและกรรมการฯ, คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีและแสดงความยินดีในโอกาสนี้