ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน..ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ต.ไชยมงคล อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบใบประกาศนียบัตรกับผู้ที่ผ่านการอบรม “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ระยะที่ 2” พร้อมกล่าวปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมุ่งหวังให้ผู้รับการอบรมจะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยเบื้องต้น ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป โดยมีนางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักงาน ปภ. จังหวัด, สภ.โนนไทย และหน่วยงานราชการ ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้