ทิศทางการบริหารจัดการ รพ.สต.
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธาน ประชุมหารือข้อราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนภารกิจมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา วิธีการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
โดยมีนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. พร้อมด้วยนางสาวกษิรา อณวัชวณิช เลขานุการนายก อบจ., นายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายอารมณ์ ทางตะคุ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์, นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.สต. ร่วมด้วยประธานกลุ่ม รพ.สต. ทั้ง 6 โซน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม