ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรัง
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครตรัง ในโอกาสที่ นางสุดใจ ทองย้อย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 102 คน
โดยมี นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ฯ นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ