ประชุมผู้ปกครอง รร.สองครพิทยาคม
วันที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่ หอประชุม โรงเรียนสองครพิทยาคม #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสองครพิทยาคม ประจำปี2566 โดยประยุกต์การศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมส่งเสริมให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้มอบทุนสนับสนุนโคงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., คณะที่ปรึกษานายก อบจ., รพ.สต.กลุ่มพื้นที่สุขภาพ โซนที่ 6, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวเอมอร ศรีวรชิน ผอ.รร.สองครพิทยาคม พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุม